/apis/apps.openshift.io/v1

2020-02-15

/apis/apps.openshift.io/v1